perjantai 7. heinäkuuta 2023

”Tuomiopäivän pasuuna, se ennustettu tuomiopasuuna nyt soi...”

 

Näin kertoman mukaan vaikeroi muuan Joutseska rynnätessään uuden äänen hälyttämänä Nylundin talosta Raastuvankadun itäpäässä. Mutta, ei se suinkaan ollut mikään kohtalon torvi vaan Pinellan niemellä aloittaneen uuden teollisuuslaitoksen eli Hämeenlinnan werkatehtaan pilli, joka uskollisesti oli vuodesta toiseen sota-aikoja lukuunottamatta kertova pikkukaupungille ja sangen kauas sen ulkopuolellekin uudesta elämänrytmistä ilmoittaen samalla oikeasta kellonajasta.

 

Hämeenlinnan Verkatehtaan konttori vuonna 1907
kuva Hämeenlinna  Lydia/Hämeenlinnan kaupunginkirjasto


 


Kehruukone hiukan varhemmalta ajalta
THE PENNY MAGAZINE, VOL XII
No. 711. 1843
kuva Wikimedia Commons

Vuonna 1895 Hämeenlinna sai Koskimiehen sanoin ensimmäisen suuremman teollisuuslaitoksensa eli Hämeenlinnan Verkatehtaan. Aiemmin oli toki ollut panimo- ja tupakkateollisuutta. Uuden laitoksen asialla oli kaksi ulkopaikkakuntalaista insinööriä eli turkulainen K. O. Tenlén ja Ruotsin Halmstadista kotoisin ollut Hugo Wallberg. Alun epäillysten jälkeen heidän ajatuksensa tehtaan perustamisesta sai paikkakuntalaisetkin kiinnostumaan hankkeesta. Helmikuun 1895 keskivaiheilla kaupungin ja maaseudunkin asukkaita oli saatu merkitsemään noin 300 osaketta 500 markan kappalehintaan. 17.2. pidettiin kokous, johon osallistui 46 henkilöä kuulemma kaikista sääty- ja ammattiluokista. Maaliskuun alussa senaatti vahvisti yhtiöjärjestyksen ja 24.3. oli vuorossa perustava yhtiökokous. Ensimmäisen johtokunnan jäseniksi valittiin insinööri K. O. Tenlén, tehtailija G. R. Fältmars, lääninkamreeri G. W. Liukkonen, kauppias W. C. Wilhelmsson ja pankinjohtaja A. Bogdanoff. 

 

Aluksi tehdas aiottiin rakentaa Kankaantaustankylän maalle. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto kuitenkin luovutti Pinellan niemen 50 vuodeksi 300 markan vuosivuokralla, joten tehdas päätettiin rakentaa tuolle paikalle. Rakennustöihin tahdottiin ryhtyä varsin joutuisasti. Kevätaikaan hirsiä oli vaikea saada ja ne olisivat ainakin olleet kalliita, joten päätettiin käyttää tiiliä. Niiden hinnat olivat alhaalla. Valaistuksena katsottiin alusta asti sähkön olevan edullisinta ja sitä käytettiin siis jo ennen kuin itse kaupungissa moinen oli ehtinyt ajankohtaiseksi.

 

Itse rakennukset olivat suomalaista tekoa niin kuin höyrypannu ja -kone sekä valaistuslaitos. Vain kutoma- ja muut tehdaskoneet oli tilattava ulkomailta. Kutomaan päästiin marraskuusta 1895 ja seuraavan helmikuun alusta tehdas oli täydessä toiminnassa. Aluksi kutoma-koneita oli 15 (Belgiasta 10 ja 5 Saksasta). 

 

Peltosen historiikissa vanha eläkkeelle jäänyt kutomomestari G. A. Sulander muistelee tehtaan alkuaikoja. Hän itse oli aloittanut kutomotyönsä Littoisten ruukilla ja ollut Antskogin tehtaalla insinööri Tenlénin pyytäessä Hämeenlinnaan kutomomestariksi, mistä alkoi liki puolen vuosisadan rupeama kaupungissa. Hän oli aloittanut tehtaan rakennustöissä. Toiminta tehtaassa oli luonnollisesti alkuaikoina huomattavasti pienimuotoisempaa kuin millaiseksi se vuosikymmenten aikana laajeni. Ei ollut luomakonetta, vaan kangas luotiin käsipelillä. Liimaamiseenkaan ei ollut konetta. Väkeäkin oli alussa Antskogista 4 kutojaa, Littoisista 2 ynnä Tenlénin muualta tuomat kaksi. Lisää työväkeä piti opettaa kaupungista ja sen ympäristöstä. Vuoteen 1945 mennessä tehtaassa sitten ehti toimia useita pitkäaikaisiakin työntekijöitä, joista jotkut olivat palveluksessa yli 20, 25, 30 ja jopa yli 45 vuotta. Tehtaasta oli tuleva varsin merkittävä osa hämeenlinnalaista elämänmenoa. Työntekijöitä oli kutomomestareita, kutojia, kuivaajia, plyysääjiä, leikkaajia, parsijoita, yliparsijoita, dekateeraajia, karstaajia, puuseppiä, kehrääjiä, ylikehrääjiä, kehruumestareita, pesijöitä, siivoojia jne.

 

Tehdasta kuitenkin kehitettiin koko ajan. Jo seuravana vuonna tuli 5 uutta kutomatuolia ja valmistuivat luoma- ja liimakoneet. Tämä kehitystyö siis oli käynnissä, vaikka Hallio historiikissaan toteaa tehtaan tuloksen olleen ”silloisiinkin oloihin werraten hywin waatimaton. Sen selitykseksi syyttää johtokunta ”rahain wähyyttä”. Waikka rahaa Suomessa jo w. 1895 oli runsaan puoleisesti, sanotaan wuosikertomuksessa, eiwät rahamiehet tahtoneet yritykseen ryhtyä, waan pienistä säästöistä suurimmakseen saatiin kokoon haalituksi säännöissä määrätty alin summa 150,000 markkaa, joka meni parhaastaan tehtaan rakennuksiin, koneisiin ja wälttämättömiin raaka aineisiin”.

 

Tuossa yhteydessä katsottiin aiheelliseksi tehdä vaihdoksia yhtiön johdossa. Siksi marraskuussa 1896 tehtaan isännöitsijäksi astui insinööri Henrik Holmen ja seuraavana vuonna teknilliseksi johtajaksi herra Karl Neu. Tehtaan toiminnan katsottiin noiden muutosten jälkeen parantuneen.

 

Tehtaassa oli aluksi ainoastaan kutomo ja voima-asema. Jo ensimmäisenä tilivuotena päädyttiin kuitenkin siihen, että tarvittiin kehräämö, joka valmistui 1897. Lisäksi hankittiin lisää yksi höyrypannu ja kaksi höyrykonetta. Myös oma korjauspaja oli tarpeellinen. Mainituilla laajennuksilla toimittiin vuoteen 1907, jolloin tarvittiin neljä kutomokonetta lisää nostaen niiden kokonaismäärän yhdeksääntoista. Tuolloin isännöitsijä sai oman asunon tehtaan alueelta. Vuonna 1914 oli vuorossa uusi kolmikerroksinen kehruurakennus.

 

Kilpailu oli alusta asti kovaa. Tässä A. Karenin kangasliikkeen mainos vuodelta 1899.
Sanomalehti Hämäläinen 26.4.1899


 

* * *

 

Syttynyt maailmanpalo oli ravisteleva myös Hämeenlinnan Verkatehdasta. Vuonna 1915 varovainen johtokunta suositteli työajan supistamista epävarmojen aikojen vuoksi. Sellaiseen ei kuitenkaan tarvinnut ryhtyä, koska Venäjä tarvitsi Suomesta tarvikkeita armeijansa tarpeiksi. Niinpä tuotanto itse asiassa kohosi voittoineen, mikä sai aikaan muun muassa osinkojen noston 20 %:iin tuona vuonna 1915 huolimatta varojen lisäämisestä uusien rakennusten rahastoon. Osakepääomaa korotettiin 700 000 markkaan ja edelleen 1917 1050000 markkaan antamalla yksi vapaaosake kahta entistä kohti.

Syksy 1917 toi kuitenkin tyrmäävän muutoksen tilanteeseen, joka kärjistyi vuoden 1918 tapahtumiin. Johtokunnan pöytäkirjassa 25.2.1918 todetaan Suomen Kansanvaltuuskunnan Intendenttitoimiston pakkolunastaneen tehtaasta tavaroita 476 787 markan arvosta. Maksua ei koskaan saatu. 

 

Sodan jälkeen raaka-aineiden hankintaketju ja tuotteiden markkinat olivat muuttuneet. Venäläisen villan ja lumppujen saanti oli loppunut. Tehdas jouduttiin osaksi seisauttamaan huhtikuun 22 päivänä ja viisi päivää myöhemmin työväki irtisanottiin kokonaan. Kesäkuun alusta tehdas seisahtui tyystin raaka-aineiden loputtua ja toiminnan muututtua kannattamattomaksi. Vaikka tehdas siis seisoi epämääräiseen tulevaisuuteen, osinkoa kuitenkin päätettiin jakaa jopa 40%. Vielä 22.3.1919 liki vuoden seisseen tehtaan varoisyta yhä maksaa osinkoa yhtä paljon! Tehtaan käynnistäminen jäi johtokunnan harkittavaksi.

 

   Hallion historiikki esittelee vuonna 1920 uutta
   kehräämöä. Toistuvista vaikeista ajoista huoli-
   matta tehdasta kehitettiin kautta vuosien.

Koko ajan yhteiskunnassa ja sen taloudessa kuitenkin tapahtui; niinpä maan vaatturityönantajat alkoivat pohtia mahdollisuuksia hankkia hallintaansa jotakin ensiluokkaista verkatehdasta. Ennestään tunnettu ja hyvässä maineessa ollut Hämeenlinnan Verkatehdas nousi tuossa vaiheessa esille. Sairastellut ja väsyneeksi kuvattu insinööri Holmen olikin halukas myymään osake-enemmistönsä, joten syksyllä 1919 siirtyi tehdas ”erään vaatturiliikkeen harjoittajista Helsingissä muodostetun yhtymän haltuun”. Entisen johtokunnan tilalle valitiin uusi eli pankinjohtaja F. Hallio, toimitusjohtaja Joh. Blomqvist ja liikkeenjohtaja V. Sutinen sekä varajäseniksi kauppaneuvos A. Gust. Skogster ja kauppias Matti Arvola.

 

Uudeksi isännöitsijäksi valittiin insinööri Fridolf Palmroos, joka aiemmin oli ollut vuodesta 1915 Turun Verkatehtaan teknillisenä johtajana. Suurena haasteena olikin tehtaan toiminnan aloittaminen kokonaan alusta vailla raaka-aineita tai värejä. Tavoitteena ollut tehtaan käynnistäminen heti vuoden 1920 alusta ei onnistunut, vaan mentiin syyskuulle asti ennen täyttä toimintaa. Osinkoa kuitenkin saatiin maksettua 30%. 

 

Heti seuraavana vuonna vastoinkäymiset iskivät jälleen. Maailmanpalon vaikutukset kourivat yhä yhteiskuntaa. Ihmisiä kehotettiin säästämään kaikin tavoin ja jättämään ostoksensa halvempaan aikaan, mikä tarkoitti ns. ostolakkoa. Suurehkot kangasliikkeet tuottivat maahan suuria määriä alennusmyynneistä ostettuja ulkomaalaisia kankaita, joiden kanssa kotimainen tuotanto ei kyennyt kilpailemaan. Näiden lisäksi oli vielä sopimus tehtaan tavaroiden yksinmyynnistä Suomen Vaatturien Kangaskauppa Oy:n kanssa, mikä tarkoitti tavaranvaihdon supistumista ja varaston kasvua huolimatta tehtaan tuotannon vähentämisestä. Tappiota syntyi myös raaka-aineiden ostamisesta velaksi. Heikkoa tulosta painoi yhä alas kampalankakankaiden myynti alihintaan.

 

Toukokuun lopulla päättyi kuitenkin sitoumus Suomen Vaatturien Kangaskaupan kanssa. Vuoden lopussa saapuivat Saksasta jo ennen sotaa tilatut kehruukoneet, mikä kasvatti tehtaan oman kehräämön kokoa. Kutomoakin suurennettiin viidellä koneella. Niinpä seuraavasta vuodesta 1922 tulikin suhteellisen edullinen.

 

Hämeenlinnan Verkatehtan mainos Hämeen Sanomissa 26.4.1922. Maailmanpalon ja vuoden 1918 tapahtumien
jälkeen saatiin tuona vuonna jälleen kohtuullinen tulos.


 

Markkinain aaltoliike ei silti jättänyt tehdasta rauhaan. Suotuisa vaihe ylitöineen jäi perin lyhyeksi. Vilkas ulkomainen kilpailu etenkin Saksasta ja Ranskasta valmisteiden hintojen laskun ohella kuritti. Vuodesta 1924 olikin sitten tulossa yhtiön toiminnan taloudellisesti heikoin, vaikka ainoastaan neljännes tappiosta johtui itse vuoden toiminnasta. Velkakuormaa oli ajan kanssa pahasti kertynyt.

 

Insinööri Palmroos jätti toimensa 8.1.1925. Hänen seuraajansa isännöitsijänä oli tekninen johtaja insinööri U. Tennberg, joka hoiti toistaiseksi myös toimitusjohtajan tehtäviä. Vuoden 1926 alusta sekä isännöitsijän että teknillisen johtajan virkaa tuli hoitamaan Oy Karlsmarkun Verkatehtaan entinen teknillinen johtaja, insinööri Alfred Malmström.

 

Tehtaan varasto oli päässyt epäkurantiksi ja liian suureksi. Rahanpuute alkoi silti seuraavina vuosina hellittää. Tultaessa vuoteen 1926 johtokunta saattoi todeta tehdasta uudistetun edeltäneinä 8 vuotena varsin mittavasti käsittäen 30 kutomakonetta, kaksi ryhmää karstakoneita ja kaksi selfaktoria, joissa yhteensä 700 värttinää. Uudenaikaisen erikoisviimeistelykoneen hankkiminen oli nostanut tehtaan tuotteiden laatua huomattavasti. Työntekijöitä oli 85. Pääosan tehtaan valmisteista muodostivat korkealaatuiset miesten ja naisten kampalankakankaat kulloinkin muodikkaissa väreissä ja kuoseissa. Tärkeässä osassa olivat myös erikoisesti hyvät herrojen juhla- ja virkapukukankaat sekä palttookankaat, hienot ulsterit, eskimo- ja doffelikankaat.

 

Vuoden 1927 alkupuolella osake-enemmistö siirtyi Amberlain suvulle, josta alkoi jälleen uusi vaihe tehtaan historiassa. Maaliskuun 19 päivän yhtiökokouksessa johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi varatuomari Asmberla ja jäseniksi insinööri Amberla ja pankinjohtaja Rydman sekä varajäseniksi kartanonomistaja Amberla ja kauppaneuvos Skogster.

 

Pulakausi jatkui edelleen ja painoi erityisesti kuitomateollisuutta. Eduskunta pyrki helpottamaan kotimaista tuotantoa laatimalla 1920-luvun lopulla mm kutomatuotteiden tullit. Hämeenlinnan Verkatehtaan toiminta vuonna 1929 pysyi silti myynnin osalta vielä ennallaan. Yhtiö onnistui ostamaan kaupungilta omakseen osan teollisuusalueen vuokratonttia. 

 

Vuonna 1945 Ville Peltonen omassa historiikissaan
saattoi jo esitellä tavattomasti laajentuneita
tuotantosaleja.

Vuonna 1930 maamme taloudellinen tilanne huononi edelleen. Yleismaailmallinen talouspula vaikutti kaikille aloille ja etenkin ulkomaisia tuontiraaka-aineita käyttäneille tahoille. Tuossa tilanteessa Hämeenlinna verkatehtaan osalta tilanne ei ollut heikoin, vaan se oli saanut oman vakauttamisohjelmansa kautta toteuttaa ulkomaiset ostot lyhyillä maksuajoilla. Vähitellen parantuneissa oloissa valmistemäärät ja myynti sitten jälleen kasvoivat. Kutomosalia jälleen laajennettiin, nyt 12 kutomakoneella.

 

Kampalankakankaiden korkea laatu oli tehtaalle ominaista. Oman kampalankakehräämön puute jätti riippuvaiseksi ulkoisista raaka-aineista. Niinpä 13.10.1933 päätettiin alkaa rakentaa sellaista varten uutta lisärakennusta. 

 

Vuoden 1936 kaikkien aikoijen suurinta liikevoittoa ja myyntiä seurasi sitten äkkinäinen, jyrkkä villan hintojen nousu. Markkinoilla jatkui kuitenkin noususuunta. Tehtaalla oli miltei jatkuvasti joitain laajennustöitä. Oma merkityksensä oli Lahden Verkatehdas Oy:n eli entisen Kosken Verkatehtaan kiinteistön ja koneiden hankkimisella. Itse lahtelainen kiinteistö oli myyty, mutta koneet oli siirretty Hämeenlinnaan.

 

Vuonna 1938 oli taas vuorossa talouden noususuunnan taittuminen laskuun. Talouteen ja toimintaa oli vaikuttava jälleen sota. Seuraavina sotavuosina oltiin pieniä Saksasta tai Italiasta saatuja sillaeriä lukuunotta kotimaisten raaka-aineiden varassa sidonta-aineittenkin suhteen. Saksasta saatiin 1942 pieni villaerä. Tuotantoa koetettiin pitää yllä huonojen lumppujen avulla. Säteri Oy:n sillatehdas pääsi käyntiin vuoden lopulla, mutta Hämeenlinnassa ei tyydytty odottamaan apua siitä. Niinpä ostettiin helsinkiläisen sellofaania valmistavan Visko Oy:n osakekanta ja koneet muutettiin sillan valmistukseen sopiviksi. Siten saatiin sillaa omasta tehtaasta.

 

Tehtaan toiminta oli siis jatkuvaa korjaus- ja rakennustyötä. Työväki sai muun muassa ruokasalin kampalankakehräämön ullakkokerrokseen. Erilaisia koneita hankittiin lisää. 

 

Vuoden 1945 historiikissa todetaan Hämeenlinnan Verkatehtaan johdon ja sen työntekijöiden keskinösiten suhteiden olleen pitkin aikaa hyvät. Kirjan loppuun kerätyissä lyhyissä muisteluksissa nimettömäksi jäävä työmies toteaa erään tehtaalla jonkin aikaa olleen saksalaisen mstarin aikanaan olleen hyvin häijy ja riitautuen liki kaikkien kanssa.

 

Vaikka työväen ja johdon välejä historiikissa kuvataankin varsin sopuisaksi, tehdas ei tietenkään ollut erillään
yhteiskunnallisista jännitteistä. Kyseessä oli tärkeä ja suuri työnantaja, jonka palvelukseen tuli väkeä ilmeisen
laajalta alueelta. Tässä on vuodelta 1907 sosiaalidemokraattisen sanomalehti Hämeen Voiman palstoilla käytyä irti-
sanomistapauksen polemiikkia. Esillä on kaksi eri näkemystä eli työnantajan ja työntekijän. Voimme vain arvailla
kyseisen tapauksen taustoja muistaen 1900-luvun alun kiristyneet yhteiskunnalliset suhteet. Tehtaan pilli puhalsi
varmasti myös vaikutteita yleisestä työelämästä ja yhteiskunnasta.


 

 

* * *

Teerijoki puolestaan toteaa koruttomasti kuvatessaan toisen maailmansodan jälkeistä Hämeenlinnaa tekstiiliteollisuuden äkkinäisten ja maailmanlaajuisten suhdannevaihtelujen iskeneen pikaisesti Hämeenlinnaankin. Verkatehtaan nopea kasvu vaihtui rajuksi pudotukseksi. Kuten jo edellä kautta tehtaan historian olemme saaneet lukea, suhdanteiden alituiset vaihtelut olivat tehtaan toistuvina vitsauksina. Syksyn 1951 ja kevään 1952 välillä tehtaalta irtisanottiin 300 työntekijää, loppukeväästä 1952 miltei sata lisää. Myös vapaaehtoisia irtrisanoutumisia toivottomien tulevaisuudennäkymien vallitessa tapahtui paljon. Vielä 1950-luvun puolivälissä tehdas koki lyhyen joutsenlaulun Pohjoismaiden ainoan uudenaikaisen karstalankakoneiston avulla työntekijämäärän kasvaessa jälleen lähes tuhanteen.

 

Alan kilpailukykyä pyrittiin parantamaan seitsemän itsenäisen toimijan yhteenliittymällä, johon myös juuri ennen toimenpidettä nimensä Hämeen Veraksi muuttanut Hämeenlinnan Verkatehdaskin kuului. Kuitenkin jo joulukuussa 1962 tuo Villayhtymä Oy ilmoitti siirtävänsä Hämeenlinnan tuotannon muihin laitoksiin ja sulkevansa tehtaan syksyyn 1963 mennessä. Vaiherikas ja monista vastoinkäymisistä selvinnyt tehdaslaitos oli tullut tiensä päähän.

 

* * *

 

Ja lopuksi sitten kuva kuuluisasta Spinning- Jennystä eli Kehruu-Jennystä, joka aikanaan sai aikaan raivoisat reaktiot koneellistumista vastaan. Kyseessä on James Hargreavesin vuonna 1770 patentoima kehruukone, jota pidetään ensimmäisenä laitteena, jolla voitiin kehrätä useita lankoja samanaikaisesti. Monet saattavat muistaa nk. luddiitit, jotka särkivät koneita. Hämeenlinnassa kuitenkin yhä uudet koneet laajensivat tehdasta pitäen sitä pystyssä alituisessa kilpailutilanteessa, kunnes kehitys kaikista ponnisteluista huolimatta ajoi tuotannon muualle.


Kehruu-Jenny
kuva Wikimedia Commons/Helmshore Mills Textile Museum 12.4.2011
* * *

Lähteet:

Hallio. F. Hämeenlinnan verkatehdas oy : 1895-1920 (1920)
Koskimies Y. S. Hämeenlinnan kaupungin historia 1875-1944
Peltonen Ville. Hämeenlinnan verkatehdas : 1895-1945
Teerijoki Ilkka. Hämeenlinnan historia ensimmäisestä maailmansodasta 200-luvulle


 

 

 

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Piirilääkäri von Fieandt ja Kalvolan lukkari-urkurin koettelemukset

Hämeenlinnassa sijaitsee Palanderin taloksi kutsuttu kotimuseo, jossa vierailleet ja siitä lukeneet muistanevat piirilääkäri Karl von Fieandtin perheineen muuttaneen taloon vuonna 1904 Palanderien jälkeen ja pitäneen siellä aluksi myös omaa vastaanottoaan. Liian usein me jälkipolvet joudumme tutkailemaan säilyneiden rakennusten seiniä pohtien kaihoten ammoin siellä eläneiden vaiheita. Silloin tällöin sattuma johdattaa pienten välähdysten lailla tapauksiin, joita on näillä paikoilla läpikäyty. Sinänsä tuskallista miettiä, että nämä kirjatut tapahtumat ovat useimmiten tavalla tai toisella olleet asianomaisille ikäviä tai kohtalokkaita. Eräs nimenomainen tapaus on sittemmin palaillut mieleeni tavan takaa taiteillessani liukkailla jalkakäytävillä juuri Palanderin talon liepeillä.


Hämeenlinnalaisten lääkärien vastaanottoaikoja
Hämeen Sanomissa syyskuun toisena pnä 1904.
Näihin joutui myös Kalvolan lukkariurkurikin
tapaturmansa vuoksi turvautumaan.

Taannoin etsiskelin vihjeitä Palanderin talon historiaan liitettyjen ihmisten vaiheista ja törmäsin Hämeen Sanomissa 20. helmikuuta 1905 olleeseen kirjoitukseen, jossa Kalvolan lukkari-urkuri Kumpumäki kertoo kokemuksistaan, koska ”nykyisin kiertelee Hämeenlinnan kaupungissa että sen ympäristössä ja Kalwolan seurakunnassa semmoinen huhu, että minä mukamas olen mielenwikainen ja ”juoppo-hullu”...

Lukkari-urkuri selittää kärsineensä edellisenä kesänä kolme viikkoa vuoteenomana aivokuumeesta ja poteneensa myös sydäntautia kokien olleensa vainottuna eräiden kalvolalaisten taholta tavalla jos toisellakin. Perin kohtalokkaaksi oli osoittautua joulukuun 18. päivä, jolloin K liukastui jäätiköllä halkaisten sanojensa mukaan päänsä ja saaden ankaran aivotäräyksen.

Tohtori von Fieandt hoiti potilasta kahdeksan päivää ennen kuin lähetti Helsingin diakonilaitokselle. Yhdeksän vuorokauden hoidon jälkeen K totesi oleskelun siellä liian kalliiksi ja vaati pääsyä pois. Potilas päästettiinkin perin vastentahtoisesti omienkin tuntemustensa mukaan heikkona kotiinsa. Häntä vaadittiin kyllä kiiruhtamaan takaisin tohtori von Fienandtin tykö. Niinpä hän kertoo yrittäneensä turhaa tavoittaa tohtoria tämän kotoa. Nyt saatan mielessäni nähdä heikkokuntoisen miehen horjuvan Lukiokatu 4:n portilla, soittavan kelloa ja saavan tietää, ettei herra piirilääkäri ole tavattavissa.

K joutui siis niine hyvineen ajamaan vossikan reellä Hämeenlinnan asemalle. Asemasiltaa kauemmaksi hän ei kuitenkaan ehtinyt ennen kuin menetti tajunsa joutuen puolisen tuntia avopäin pakkasessa odottamaan apua. Hänen onnekseen paikalle saapuivat muuan tuttava Kalvolasta ja hämeenlinnalainen tohtori Wichmann toimittamaan potilaan sairaalaan. Tohtori Wichmannin sairaalassa ei kuitenkaan ollut tilaa, ja K joutui vuorokauden hoidon jälkeen lähtemään lääkemääräyksen kanssa kotiin.

Lukkari-urkuri kertoo pyörtyneensä uudelleen kolmantena päivänä kotiutuksensa jälkeen. Sairasaikanaan K kertoo tulleensa kotipuolessa ruhjotuksi mutta kuitenkin tammikuun 14. päivään mennessä kuntoutuneensa. Siinä vaiheessa oli hänen asunnolleen saapunut neljä miestä vaatimaan lähtöä Hämeenlinnaan lääkärin puheille.

Seuraavaksi saan silmiini kohtauksen toipilaasta peräämässä pääsyä tohtori von Fieandtin puheille. Liekö vallan Lukiokatu 4:n portailla vai eteisessä seissyt? Piirilääkäri oli hänen sanojensa mukaan äreästi käskenyt hänet tohtori Mannerin mielenvikaisten laitokseen, jossa K:a sitten oli pidetty ”5 wuorokautta raiwohullujen parissa”. Sen jälkeen oli hänet aiottu lähettää Pitkäniemeen, mutta ”siellä ei otettu wastaan waan sanottiin, että wiisaita hulluja ei tänne oteta waan ainoastaan todellisia mielenwikaisia; ja siis saimme poistua kotia jossa nytkin olen ja wirkaani tulen astumaan 1 päiwä maaliskuuta, jolloin luulen päässä olewat haawat tulewan jotenkin terweeksi.

Lopuksi lukkari-urkuri uhkaa vielä piirilääkäriä oikeudenkäynnillä selvän miehen lähettämisestä hullujenhuoneelle.

Samaisessa lehdessä on julkaistu myös piirilääkärin vastine, jonka mukaan potilas on tunnustanut olleensa tammikuussa pari päivää mielenhäiriössä niin, ettei hänen rouvansa ollut voinut hoitaa pyytämättä kunnan viranomaisia apuun. Siinä vaiheessa oli sitten soinut myös puhelin Fieandtin talossa mainittujen viranomaisten pyytäessä tarvittavaa lääkärintodistusta toimenpiteitä varten. Piirilääkäri ei katsonut voivansa kieltää apua tuntiessaan tapauksen.

Niinpä von Fieandt kertoo rouva K:n saapuneen [vastaanotolle] kaupunkiin. Niin sitten potilasta varten laadittiin tarvittava todistus hoitotoimenpiteitä varten. Tässä kohdin taas näen sieluni silmin vakavailmeisen rouvan saapuvan eteisestä vastaanottohuoneeseen peläten pitää miestään kotonaan ennen kuin tämä saataisiin Pitkäniemeen ja ehdottaen potilaan ottamista odotusajaksi kaupungin mielenvikaisten laitokseen. Herra piirilääkäri kuitenkin huomauttaa, ettei usko potilasta sinne otettavan, vaan kehottaa rouvaa tiedustelemaan asiaa Hämeenlinnan vaivaishoidon esimieheltä.

Rouva sitten meni mainitun virkamiehen puheille, eikä von Fieandt kertomansa mukaan kuullut asiasta enempää ennen kuin telefooni jälleen seuraavana aamuna soi ja kerrotaan päätetyn, että herra K:n viedään Hämeenlinnan laitokseen. Siinä vaiheessa piirilääkäri ei katsonut enää aiheelliseksi itse puuttua toimenpiteeseen, vaan potilas oli syytä viedä suoraan mainittuun laitokseen. Lukkari-urkuri ei suinkaan jäänyt hänelle määrättyyn paikkaan, vaan saapui seuraajineen piirilääkärin luokse ”tyytymättä olosuhteisiin”. Herra K uhkasi palata kotiinsa, missä hänen vaimonsa ei katsonut voivansa häntä hoitaa. Piirilääkärin painokkaita nuhteita K kuitenkin totteli ja palasi laitokseen.

Vastineessaan piirilääkäri von Fieandt korostaa, ettei hänellä ollut mitään määräysvaltaa potilaan määräämisestä mielenvikaisten laitokseen, koska hän ei ole laitoksen lääkäri. Toki hän oli tätä sinne kehottanut menemään, ”koska pidin hänen siellä oloa lääkärin nähtävissä sopiwampana kuin kotona Kalwolassa”. Potilaan päästämistä Pitkäniemestä hän kommentoi lyhyesti selittäen sen siten, ”että oli koko monta päiwää kulunut raiwokohtausten uudistumatta, joten woitiin toiwoa niitten palaamatta jäämistä.

Tällaisesta von Fieandtin talossa ja vastaanotolla näytellystä kohtauksesta saivat siis arvoisat hämeenlinnalaiset lehdestään lukea alkuvuonna 1905. Oman selontekonsa piirilääkäri vielä päättää sanoin:


Tässä koko osallisuuteni herra K:n hulluinhuoneasiassa. Arvostelkoon nyt arwoisa yleisö, olenko siinä wäärin käyttäytynyt!

Jos oikeusjuttu tulee, on kait se minun kannettawa kaiken sen kärsimyksen lisäksi, jonka olen herra Kumpumäen kautta saanut kokea”.


* * *


Selailtuani lehtiä muutaman vuoden eteenpäin en ole ainakaan tähän asti löytänyt mainintaa oikeudenkäynnistä. Kumpumäki vaikuttaa ainakin toipuneen jotenkin vammoistaan ja jatkaneen virassaan pyrkien vuonna 1908 Turun tuomiokuntaan kanttoriksi ja päätyen 1910 toiselle sijalle hakiessaan Kurikan urkurin virkaan. Kumpumäki nimenä Kalvolan suunnalla toistuu myöhemminkin, mutten ole varma, onko kyseessä sama henkilö.* * *


Lähteet:

Hämeen Sanomat 20.2.1905
Hämeen Voima 21.4.1908
Hämeen Sanomat 30.7.1910

Inka-Maria Laitila (teksti): Säätyläiskoti Hämeenlinnassa- Palanderin talo


maanantai 21. marraskuuta 2022

Valoa ja varjoa

 

MAAILMA VIELÄ ALLA MUSTANA ja yllä aamun hohtava kupari. Hiljalleen väistyvä yö vielä kätkee alleen
kansallismaiseman. Takana rivakka taival halki metsän kohti aamun ensi valoa. Pienen, taianomaisen
hetken saattaa kuvitella maailman vailla nykyajan uusimpia hullutuksia tai mahtipontisimpia rakennelmia.
Samalla kaakkoisen taivaanrannan voi kokea myös uhkana niin kuin vaikkapa 83 vuotta aiemmin. Silti
varhaisimman sunnuntaiaamun tovit vain lyhyiden linnunhuutojen katkaisemina ovat seisauttavia...


Parahin serkku! Sinä olet pyytänyt minua kirjoittamaan, miltä minun olinpaikkani näyttää kesällä , ja sitten olet sinä wielä pyytänyt, että näin kirjeessä laatisin sinulle kaikesta siitä, mitä täällä on nähtäwää, seikkaperäisen selonteon...

Näin aloittaa nimimerkki Antres sanomalehti Hämettäressä 13. heinäkuuta 1907 vieden lukijansa luonnollisesti Aulangolle, missä on juuri tuolloin tapahtunut suuria maisemallisia muutoksia. Hän kertoo, kuinka laiva vie kaupungin rannasta 25 pennillä Karlbergiin ohitse tukkilauttojen tukkipoikain laulun kaikuessa korvissa.

Luonnollisesti itse Karlberg jo saa osansa ylistyksestä ja ”kaupunki woi ylpeillä tällaisesta paikasta. Sadottain wetää se kesä-aikaan matkustajia puoleensa.”

Päärakennus torneineen ja terasseineen saa toki osansa huomiosta, mutta juuri nyt kulku vie tekorauniolinnan tornien lomitse metsään, jonka läpi tavoitteena on jotain muuta, mikä jättää kartanon eläintarhat siipikarjoineen, riikinkukkoineen ja hirvenvasoineen tavallista toisarvoisemmiksi. Vuorelle on nimittäin juuri kesällä valmistunut harmasta graniitista jykevä torni.

Toden totta tekee se sinuun, serkkuseni, sen ensi kerran nähtyäsi enemmän kuin juhlallisen waikutuksen. Sinä kunnioittain olet walmis pääsi sen edessä paljastamaan...”

Vahvat hermot sallivat matkalaisten kuitenkin nousta ylös tornin korkeuksiin, mistä silmä tapaa järviä, vuoria , kukkuloita, metsiä...alla Hämeenlinna puistikoineen, kirkkoineen, toreineen ja tietenkin itse Karlberg.

Liikutuksen vallassa kertoja otaksuu illan koittaneen ja auringon laskeneen. Läntisellä taivaalla viipyy enää ruusunpunainen juova. Kertojan lukijoineen laskeutuessa viimein tornista on jo koittanut yö...

 

Nouseva aurinko kuin liekkeinä seinillä.

Maailma oli perin erilainen Aulangon kuulun näkötornin valmistuessa vuonna 1907. Maa oli osa tsaarien Venäjän imperiumia, ja viime vuosisadan suuret maailmanpalot olivat vasta edessä. Jo aivan alusta torni on ollut merkittävä kohde vierailtaessa kaupungissamme ja ympäristössä. Esimerkiksi jo elokuussa 1908 Hämeen Sanomat kirjoitti, kuinka itse kenraalikuvernööri muun ohjelmansa ohella vieraili tornissa ja Karhuluolassa. Näkemäänsä ylen ”ihastunut” kenraalikuvernööri kuulemma kirjoitti nimensä tornissa olleeseen matkailijain nimikirjaan. Melko tarkkaan kymmenen vuotta myöhemmin eli elokuussa 1918 sanomalehti Hämetär kertoi, että

Karlbergissa ja Aulangolla käwijöitä on päättywän kesän kuluessa ollut melko runsaasti. Aulangon näkötornissa olewaan nimikirjaan on wiime sunnuntain iltapäiwään mennessä merkinnyt 5,000 matkailijaa nimensä.

Mainittakoon, että vuosina 1910-15 Hämeenlinnan väkiluku oli alle 6500 asukasta. Juuri ennen talvisotaa vietettiin kuulemma vuonna 1939 Suomessa sangen hyvää, viimeiseksi vanhan ajan kunnon kesäksikin joskus luonnehdittua matkailusesonkia. Hämeen Sanomien mukaan tuolloin kesäkuussa oli myyty rautateille Helsingistä ja Tampereelta Hämeenlinnaan lähes 3000 viikonloppulippua. Näkötornissa oli ollut kävijöitä heinäkuun puoliväliin mennessä jo noin 18 000. Montakaan kuukautta ei sitten ehtinyt kulua ennen kuin tornille tuli totista käyttöä ilmavalvonnan merkeissä. 

Paljon on siis Aulangon graniittitorni ehtinyt 115 vuoden aikana nähdä, kokea ja todistaa. Ja jälleen saattaa moni jo paahaa aavistaen tähyillä kohti kaukaista itää... Sysäyksenä tälle kirjoitukselle on kuitenkin ollut hiukan jokin muu kuin vain edellä mainitut numerot tai historian haamut. Kolmisen viikkoa sitten koittanutta talviaikaan siirtymistä voi pitää viisareiden siirtämistä jonkinlaisena nykyajan talveen vaipumisen riittinä. Muutettaessa päivärytmiä tuntia myöhemmäksi loikataan samalla kohti pimeämpiä iltoja. Rämmittäessä sysipimeissä, märissä ja kylmissä päivissä kasvavan synkyyden ohella vähäinen valokin tuntuu saavan pehmeyttä aivan eri lailla kuin ollessaan miltei jatkuvasti läsnä kesäisin tai siivilöityessään terävän keltaisena ruskan lehtien lomitse. Raahustaessaan päivä päivältä alempana ja vähemmän aikaa taivaanrannassa aurinko levittää aamu aamulta ja ehtoo toisensa jälkeen hivenen eri lailla ja eri kulmasta loistettaan, joka on sydäntalvella kuin häivähdys kynttilänliekkiä. Yhtenä aamuna talonpäädyissä hohtaa hentoinen vaaleanpunainen ja toisinaan taas silmä tavoittaa ainoastaan kuparinkeltaista. Sitten tulevat taas usvaiset ja nuhruiset aamut, jolloin taivas vain roikkuu matalalla.

Kolmisen viikkoa sitten oli siis jälleen aika siirtää kelloja. Samalla mieleen juolahti etsiytyä Aulangon näkötornille, joka oli vuoden viimeisiä päiviä avoinna. Päivää aiemmin oli onneton sadekeli ja auringonnousun valon havaitseminen turha toive. Niinpä matka vei Aulangolle juuri viisareiden siirtämisen jälkeen. Kävely pimeän metsän halki tornille kohti puiden lomitse pilkottavaa itäistä taivasta oli kokemus sekin. Jostain huusi eläin, joka saattoi olla lintu... tai sitten jokin muu.

Pääsin tornin juurelle hyvissä ajoin ennen ilmoitettua auringonnousun hetkeä, mutta taivas itäkaakossa hohti jo nuotionkeltaisena, hehkuvana kuparina. Se oli miltei pistävä erotuksena pimeydestä ympärillään. Tuo hohde hiveli jo näköalatasanteen metallikaiteita. Siinä aikani ihailtuani näytelmää päätin kavuta hyvissä ajoin tornin välitasanteelle, jolta sentään oli odotettavissa vielä parempi näkymä auringonnousuun. Koska aikaa oli siirretty tunnilla taakse, ei ollut toiveita päästä enää parhaaseen aikaan tornin huipulle. Niinpä sain katsella perin matalalta, kuinka nousevan auringon säteet saivat kivipylväiden kyljet ja lukitut portaikon seinät kuin ilmiliekkeihin. Vain päivää aiemmin olisi ollut tilanne toisin ellei sadekeli siis olisi tehnyt aikeitani tyhjiksi.

Tunnelma oli tuollakin paikalla kuin toisesta ajasta; maisemassa viivytellyt pimeys varjoineen kätki katseelta kaikki kaukaisuuteen pyhätyt nykyajan rakennelmat. Jossain alapuolella selkenivät vähitellen Aulangonjärven piirteet. Joutsenten huudot kaikuivat sieltä jostain, kunnes silmä jo erotti kahden valkean hahmon lennon matalalta veden yltä, paljon tarkkailijan alapuolelta. 

 

Jokainen aamu on valaistuksensa suhteen siis erilainen. Kun sähkölukko lopulta päästi kapuamaan huipulle asti. Ilma oli muuttunut enemmän harmaaksi kuin talviaamun hohteeksi. Vanajan kiemurtelevan juoksun varrella tosin säkenöivät terästehtaan suurten rakennusten kyljet kuin maahan laskeutuneina tähtinä. Hetkeä aiemmin taivaanrannalla loistanut lumous oli kuitenkin kadonnut. Lisäksi korkealla tuulen aisti äkkiä perin raakana ja armottomana, mikä ei houkutellut viivyttelemään odotellen pilvien mahdollista uutta väistymistä.

Äkkiä jäljellä oli taas viimainen loppusyksyn tai alkutalven nuhruiden keli. Olinpa sentään tavoittanut tovin aamunkoiton Aulangolla. Se oli siirtynyt niiden muistojen joukkoon, joita voi mielestään penkoa eri puolilta Vanajanlaaksoa. Jotenkin varhaiset aamut ovat mystillisempiä kuin iltahetket; kenties ne minusta tuntuvat siltä, koska aamuihmisenä olen tuolloin yleensä virkeämpi havainnoimaan kuin ehtoolla. Varhaisen aamun maailma on myös usein hiljaisempi kuin iltaansa sykkivä tienoo. Kenties hienoin Hämeenlinnassa kokemani valonäytelmä on sijoittunut Hattelmalanharjulle. Eräänä varhaisena aamuna näin siellä nousevan auringon värjäävän paksun usva- ja pilvikerroksen, joka kuin tiiviinä kantena peitti matalalla Hämeensaaren ja Niementaustan suuntaa eli aivan laaksonsa pohjalla kyhjöttänyttä Hämeenlinnan keskustaa. Pilvikerroksen alla oli tiivistä pimeyttä, mutta pilvikerroksen päällä liekehti aamun kuparinruskea hohde kuin kekäleinä. Tuolloin usvan seassa olisi yhtä hyvin voinut nuokkua pienoinen 1800-luvun Hämeenlinna kuin 2000-luvun alun betonielementtikeskusta. Valon ja varjon toistuva leikki tuntuu ikään kuin hetkeksi kadottavan kuluneen ajan ennen kuin tarkentuva maisema pyyhkäisee armotta esille nykyajan rumine rakennelmineen. Olen toisinaan pohtinut, että arvostelemme loppusyksyä ja talven pimeyttä usein turhankin raa´asti, koska juuri voiman ja määrän vähäisyys tuo esille valonkin eri vivahteita herkemmin kuin kesän ylenpalttisuus.

 

PÄÄSTESSÄNI tornin huipulle sain toki nähdä auringon sivelevän pilvien lomasta taivaanrantaan ja
sytyttäneen kaukaiset tehdasraennusten seinät ja savupiiput säkenöimään kirkkaina valopisteinä.
Silti varhaisen aamun suurin taika tuntui jo kaikonneen. Aamun valonäytelmät ovat joka aamu niin
lyhyitä ja joka kerta erilaisia.


 

 * * *

 

Lähteet:

Hämetär 13.7.1907
Hämeen Sanomat n:o 94 21.8.1908
Hämetär n:o 62 27.8.1918
Hämeen Sanomat n:o 163 20. 7. 1939
Y. S. Koskimies: Hämeenlinnan kaupungin historia 1875-1944

Lottatähystäjät palasivat kyynelsilmin Aulangolle
https://yle.fi/a/3-5626908 (luettu 20.11.2022)

 

lauantai 10. syyskuuta 2022

Hiilihappokylpyaineita, lääkeyrttejä, ruumiinhoitoa ja rukouksia

 

Mitä kaikkea onkaan ollut löydettävissä apteekkari Ölanderin talosta

 

Mitä varhaisempiin aikoihin ajatuksissamme hapuilemmekaan sitä vankemmin noihin mielikuviin astuu jonkinlaista alkemiaa porisevien ja kuplivien patojen ynnä lasiputkien ääressä. Samoin entisaikain apteekkarit oppipoikineen ovat varmasti olleet tietynlaisen pelonkin sekaisen hämmästelyn aiheina viljellessään palstoillaan monenmoisia outoja kasveja. Ajatus hämäristä touhuista ei ole niinkään villi, sillä aikanaan asiakkaat saivat itse seurata lääkeaineittensa viimeistelyä myyntitilojen pöydillä. Vilkaisu apteekkarien laboratorioihin olisi vielä epäilemättä vahvistanut vaikutelmaa noituudenomaisesta puuhastelussa merkillisten voimien ja aineosien kanssa.

 

Maailman kuuluuisin apteekkari lienee Shakespearen teoksessa Romeo ja Julia. Kuvassa Cavendish Morton, 1909.
Kuva: Wikimedia Commons.


 

Epäilemättä jotkut saattoivat suhtautua apteekkareihin jopa jotenkin pelonsekaisin tuntein. Käsitteliväthän he suoranaisia myrkkyjä, jotka pieninäkin annoksina ja käytettyinä väärin tuottivat silkan kuoleman. Hämeenlinnalaisilla oli taatusti vielä 1900-luvun alussa muistissa lehtori Sainion murha, jossa hänen rouvansa oli hankkinut strykniinin Pomoellin apteekista. 

Ölanderin apteekki Hämeenlinnan torin luoteiskulmassa 1910-luvulla.
Kuva: Hämeenlinnan Lydia/ Hämeenlinnan kaupunginkirjasto


Hämeenlinnan apteekeista olisi varmasti monenmoista kirjoitettavaa unohtamatta Elias Lönnrotia, mikä varmasti olisi useammankin kirjoituksen arvoista. Jotain on näemmä luettavissa myös Tori-Apteekin sivuilta. Tämän kirjoituksen pontimena on ollut osaltaan Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkistosta löytyvä hämeenlinnalaisen apteekkari Alfred Ölanderin lääke- ja apteekkikirja. Hämeenlinnan kuuluisia vuoden 1911 laulujuhlia varten kootussa teoksessa Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet kuvaillaan mainittua apteekkia muun muassa näin:

Alfr. Ölanderin Apteekki on paikkakunnan vanhin ja samalla virallinen piirikunnan apteekki. Sen perusti v. 1753 apteekkari J. M. Tingelund. Puolentoista vuosisadan kuluessa on apteekilla ollut 9 eri omistajaa, m. m. lahjoituksistaan yleisesti tunnettu apteekkari Anders Svahn (lahjoittanut m. m. Hlinnan kaupungin lääkärin kustantamiseksi, kirkolle ja koululle, sairashuoneelle y. m. yht. noin 12,500 riikintaalaria). Vuonna 1899 siirtyi apteekkioikeudet sen nykyiselle omistajalle apteekkari Alfr. Olanderille.”

Kyse on siis täkäläisittäin merkittävästä paikasta. Palatakseni vielä noihin maallikon silmin liki alkemistisiin puuhiin on syytä jatkaa vielä hiukan Ölanderin apteekin esittelyä opaskirjassa, sillä

Nykyinen omistaja on jo monta vuotta laboratooriossaan valmistanut lääke-kylpy-aineita suuremmissa määrin. Se on ainoa erikoisliike maassamme, jolla tulee olemaan yhä suurempi merkitys mikäli lääkärit ja yleisö enemmän huomaavat erilaisten kylpyjen suuren merkityksen. Ölanderin hiilihappo- y. m. lääkekylvyt ovat tulleet tunnetuksi ympäri maan, jopa ulkopuolellakin.”

 

Maallikolle Ölanderin lääkekirjassa antoisinta ovat apteekkitilojen pohja-
piirrokset. Tässä laboratorio- ja kellaritilat
vuonna 1903. (NAPSAUTA HIIRELLÄ KUVAA SUURENTAAKSESI SITÄ)
Kuva Museo Skogster/ Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkisto


 

Apteekin ullakkokerros niin ikään vuonna 1903.
(NAPSAUTA HIIRELLÄ KUVAA SUURENTAAKSESI SITÄ)
Kuva Museo Skogster/ Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkisto


 
Turun Apteekkimuseossa pääsee hyvin menneen ajan apteekkitunnelmaan. Tällaista vahvaa 1800-luvun
ilmapiiriä on varmasti ollut yhä 1910-luvun pikkukaupungin apteekissa. Katsoja voi miltei kuulla
korvissaan hevoskärryjen äänet ikkuna takaa.


Lääkekirjan oheen liitetystä tonttikartasta ilmenevät Ölanderin toimintaan
liittyneet tontit 1900-luvun alun Hämeenlinnassa. ne on ympyröity punaisella.
(NAPSAUTA HIIRELLÄ KUVAA SUURENTAAKSEI SITÄ)
Kuva Museo Skogster/ Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkisto

Valveutunut ja aikaansa seurannut on jo
1800-luvun lopulta voinut lukea Euroopan
kylpylälaitoksista ja alkaa haaveilla
uusista terveyskäsittelyistä. Tässä on
esimerkkinä kuva julisteesta, jossa
mainitaan kylpyläkaupunki Bad Mergentheim.
Kuva: Wikimedia Commons


 
Jo ainakin vuonna 1910 ovat suomalaisetkin saaneet Terveydenhoito lehdestä lukea A. J. Hällströmin kirjoituksen Halpahintaisia kylpylaitoksia joka pitäjään, missä tämä esittelee eri kylpymuotojen etuja mainiten erityisesti suolakylvyn, mäntykylvyn, hiilihappokylvyn, liisekylvyn, ja happikylvyn. Lisäksi Hällström kertoo vielä erilaisista kneipp-kylvyistä, ”joita voidaan valmistaa aivan yksinkertaisilla apuneuvoilla, kuten, ruiskukannun ja ämpärin eli sankosen avulla. Höyrykaapin, muurahaiskylvyn ja ryöppykylvyn saamme myöskin aikaan verrattain helposti ilman suuriakaan kustannuksia.”

Olavin kylpylaitos Savonlinnassa mainosti Hämettäressäkin 19.5.1910 ”kaikkia nykyaikaisia kylpyhoitoja", joten uusimmista alan virtauksista saivat hämeenlinnalaisetkin siis tuoreeltaan lukea. Jos kirjakaupasta sai vielä käsiinsä vuonna 1907 julkaistun maisteri A. Salavan teoksen Paras kotilääkäri ynnä koti-apteekki, saattoi oppia mun muassa: Kalmojuuresta (Acorus calamus L.) seuraavasti:

Tämän kasvin juuri on koiruohon kanssa kaikkein parasta vatsalääkettä; sitä juodaan kupillinen aamulla ennen syömistä ja saman verran illalla ennen maatamenoa. Toht. Schilling kirjoittaa kalmojuuresta: saaden samalla aikaan suloisen lämmön tunteen vatsassa, lisää se ruokahalua ja on siis luettava yksinkertaisempien ja eniten ruokahalua herättävien apukeinojen joukkoon” Kalmomuurta käytetään vielä parantamaan monia tauteja, kuten luulotauteja (hypokondriaa) happi- ja kaasumuodostusta, luuvaloa y. m. Ulkonaisesti sitä käytetään kylvyissä . Riisitautia potevia lapsia kylvetetään vedessä, missä on 60-80 gr kalmojuurta. Teehen sekoitetaan 10-15 gr kalmojuurta ½ vesilitraa kohden.

Luontoportti kertoo kalmojuuren tulleen Himalajalta tai Kiinasta tataarien mukana Eurooppaan 1500-luvulla. Kasvin nimi on synkkä, mutta sitä on pidetty monikäyttöisenä lääkekasvina, jonka juurakonpaloja pureskelemalla on uskottu voitavan suojautua tartuntataudeilta ruttoa myöten. Lisäksi historiallisten romaanien mukaan kasvilla on ollut osansa linnojen ilmanraikastimena munkkien vaaliessa sitä lääkekasvimaillaan.

 

Ölanderin apteekin mainos Hämettäressä 30.5.1914 antaa jonkinlaisen kuvan kylpyainesten tarjonnasta.

 

 

Jo Hämeen Sanomista 19.12.1902 hämeenlinnalaiset saivat lukea Ölanderi  rohdosvalikoimasta.  Euroopassa mainostettiin vuonna 1905
  Bad Nauheimin kylpylätippoja ynnä
  terveysyrttikatkeroja
  kuva: Wikimedia Commons


Jo yllä on tullut mainittua Ölanderin erikoistuneen muun muassa hiilihappokylpyihin. Menetelmää ei ole täysin tieteellisesti tunnustettu. Erään määritelmän mukaan hiilihappokylvyt ovat ”balneoterapiahoidon muoto ja viittaavat kylpyihin, joiden hiilihappolähteen hiilidioksidipitoisuus on vähintään yksi gramma kilogrammaa kohti vettä. Terapeuttisesti käytetty hiilidioksidilähde voi olla luonnollista tai keinotekoista alkuperää. Balneoterapeuttisessa [kylpyhoito, kylpylähoito] käytössä käytettyjä kylpylisäaineita kutsutaan usein hiilihappokylvyiksi.

Jo 1910-luvulla esitettiin selkeitä varauksia moisia kylpyjä kohtaan. Muun muassa Suomen sairaanhoitajaryhdistyksen aikakauslehti Epione kirjoitti helmikuussa 1915:

Aivan omituinen sijansa on hiilihappo- eli n. s. Nauheimer-kylvyillä, joita käytetään erityisesti sydäntaudeissa. Niiden tavallinen lämpö on 34°—-29°, mutta ne tuntuvat lämpimiltä, kun senlämpöinen hiilihappo tuntuu lämpimältä. Vuoroin viileän veden, vuoroin lämpöisten hiilihappoporeiden kosketus ihoon aiheuttaa omituisen vaikutuksen verisuoniin ja sydämeen, joista lähinnä seuraa lisääntynyt verenpaine ja sydämen vahvistuminen. Hiilihappokylvyt ovat hyvin tehokkaita eivätkä suinkaan vaarattomia kylpyjä. Siitä syystä niitä aina on annettava asiantuntevan lääkärin tarkasti valvoessa. Happokylvyissä kehittyy vedessä kemiallisten ainesten avulla happoporeita; ne kylvyt alentavat verenpainetta ja vaikuttavat sydäntä säästäen; hermostoa ne hyvin rauhottavat

Vesihoito täytyy siihen erityisesti valmistuneen henkilökunnan toimittaa. Valitettavasti moni vesiparannus on jäänyt onnistumatta, monta turmaa tuotettu ja vesiparannustaidon arvo usein kärsinyt siitä, että hoito on uskottu taitamattomille. Samoin kuin lääkäri, sairaanhoitaja ja kätilö tarvitsee erikoisvalmistuksensa, niin kylpyparannustaitokin tarvitsee tarpeellisen opin käyneen ja valmistuksensa saaneen ammattilaisen. Ja sama on sääntö tässä kuin muussakin, ettei siihen jokainen pysty eikä jokaisella ole siihen tarvittavaa taipumusta.

Varsin valitettava on, että äsken mainittuihin totuuksiin niin vähän huomiota maassamme kiinnitetään. Täällä näyttää kuka hyvänsä voivan potilaille määrätä kylpyjä ja niitä kylvyillä hoitaa. Niinpä esim. hyvin arkaluontoista eikä suinkaan vaaratonta kietomishoitoa antavat monin paikon henkilöt, joilla ei ole etäisintäkään aavistusta koko asiasta, sitäkin vähemmän siihen tarvittavia tietoja. Kerrassaan alakuloiseksi painaa mielen nähdessä sellaisia omaatuntoa ja vastuuta vailla olevain ihmisten hutiloimisen ja keinottelun seurauksia.

 

Eipä vaikuta yksinkertaiselta toimenpiteeltä tuo hiilihappokylpy. Kenties kokeilumielisen apteekkiasiakkaan tulisi sen sijaan kokeilla vaikkapa Ölanderin niin ikään mainostamaa männynhavu-uutosta ja -öljyä. Männystäkin mainio maisteri Salava osaa kertoa:


Sen, jolla on keuhkotaudin oireita, tulee paljon oleskella mäntymetsässä ja vetää siellä suu suljettuna täysin siemauksin henkeä sisäänsä, sillä heikoilla hengityselimillä varustetuille henkilöille on havupuiden henki terveellistä. Yleisesti tunnettuja ja kiitettyjä ovat n. k. Havukylvyt (katso kylpyjä!). Ne parantavat kaikellaisia rauhastauteja, ihottumia, reumatismia, luuvaloa, jäsenten kankeutta, vesitautia j. n. e. - Nuoria kasvannaisia, männynkerkkiä, käytetään myös sisällisesti samoja tauteja vastaan kuin kylpyjäkin siten että ne leikataan pieniksi ja keitetään vedessä, jota lusikallisittain nautitaan – Havumetsäilmaa saadaan huoneeseen, jos sekoitetaan yhteen litraan vettä muutamia tippoja tärpättiöljyä”.


No niin. Sitten ne kylvyt, joihin maisteri tekstissään viittaa eli männynhavukylvyt:


Kylpy valmistetaan siten, että sekoitetaan 1-1 ½ kg havuneulasia 2-3 litraan vettä, joka sitten keitetään ja kaadetaan kylpyammeeseen. Tällainen kylpy ei saa kestää kauemmin kuin ½ tuntia ja havuveden lämpömäärä ei saa olla korkeampi kuin 27 astetta Reaumuria.

 

Kuhne-kylpyjä Karjalan kannaksella sijainneessa Kirvun luonnonparantolassa oletettavasti 1910-luvulla.
Kuva: Wikimedia Commons


Nyt arvoisa lukija saattaa ihmetellä, että mikä pahuksen Reaumur. Kyseisellä asteikolla lämpötilat alkavat veden jäätymispisteestä, joka pitäisi olla 0 °Ré = 0 °C. Réaumur-asteikon lukemat voidaan muuttaa siis helposti Celsius-asteikon ja kelvin lukemiksi.

Ajatellessaan terveydenhoidon asiantuntijoiden varoituksia poloinen apteekin asiakas saattaa hyvinkin tyytyä vanhoihin koeteltuihin aineksiin vanhoja vaivoja varten niin kuin hunajaan monenmoisia syksyn hengitysvaivoja vastaan. Silti aatos hiilihappokylvyistä tai kylvyistä ylipäänsä voi kaivertaa mieltä, sillä onhan sitä mainostettu ja juuri apteekkari Ölander kuuluu olevan sen tarveaineiden johtavia toimittajia. Sattumoisin elokuussa 1911 Tuomelan lepokoti aivan rautatieaseman tuntumassa on juuri muutettu kylpylaitokseksi, jossa tamperelainen lääkäri A. B. Mäkkylä ottaa vastaan sairaita ja vastaa hoidoista. Koska yleinen mielenkiinto etenkin Louis Kuhnen lanseeraamista parannustavoista on ollut nousussa, voisi apu kolotuksiensa kanssa vaappuvalle ihmispololle löytyä sieltä ja varmuus koko hiilihappotouhusta?

 

Kaikenlaisten kylpyainesten lisäksi myös tuttua ja taattua lääkitystä syksyn ja talven koettelemuksiin oli
toki saatavilla Ölanderin apteekissa. Hämetär 18.12.1915.Myös Hämeen Sanomat on tarttunut asiaan haastatellessaan mainittua lääkäriä 3.8.1911. Asialle antaa omaa lisävivahdettaan toimittaja todetessaan paikan olleen aiemmin jonkinasteisesti tunnettu ”kuhnelaisena luonnonparantolana”.

Toimittaja aloittaa suoraan kysyen, onko tohtori Mäkkylä Kuhnen kylpyjen kannalla. Tohtorin mukaan menetelmästä on joissain tapauksissa ollut kylläkin apua, muttei hän yleisellä tasolla tunnu sellaisia kylpyjä suosittelevan. Itse asiassa tohtori vastustaa niiden runsasta käyttämistä. Hänen mukaansa Kuhnen kylvyt ovat vaarallisia heikoille kuluneille ihmisille. Ne ovat voimia vaativia kylpyjä. Ihmisen on oltava jokseenkin terve kestäkseen käsittelyn. Toki ne [kylvyt] sopivat terveille virkistäytymiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Samassa yhteydessä tohtori Mäkkylä toteaa suoraan kysyttäessä, ettei Tuomelan kylpylaitoksella ole sopivaa paikka mainituille hoidoille, vaikkei voi täysin niitä kieltääkään. Kasvisruokavaliosta puheen ollen tohtori asettuu suomaan moisen potilaan hyvinvoinnin vaatiessa, mutta sallii molemmat [kasvis- ja sekaruokavalion]. Tuomelan kylpylaitoksessa ei suunnitella täydellistä kasvisruokavaliota, vaan toteutettaneen kaksi pöytää, toinen kasvisravinnolle. Potilaat saavat syödä kummasta haluavat. Toki ruokavalio määritellään niille, joiden aineenvaihdunta moista vaatii.

Jo elokuussa 1911 Tuomelassa on saatavilla kaikkia tavallisimpia kylpyjä, joita kohtuudella tavallisilta kylpylöiltä odotetaan. Myös lääkitystä käytetään muiden kylpylaitosten tapaan. Keuhkotautisia ei kuitenkaan oteta vastaan niin kuin ei tarttuvia tauteja (kuten sukupuolitauteja ym) potevia. Erittäin hernostuneitakaan ei oteta, mutta muuten potilaaksi hyväksytään kaiken ikäisiä. Kylpylaitos pyritään mahdollisuuksien saattamaan toimimaan ympäri vuoden. Tässä kylpylaitoksessa ei ole tarkoitus luottaa yksinomaan veteen eikä kasveihin. Tarkoituksena on käyttää kaikkia tarjolla olevia parannuskeinoja. Tohtori Mäkkylä uskoo sen olevan laitoksen menestykselle otollisinta yleisön saadessa siten parhaan hyödyn. Kaikkien laitokseen tulevien on käytävä lääkärintarkastuksessa tarttuvien tautien ehkäisemiseksi. Myös kuhnelaiset voivat omalla vastuullaan olla laitoksessa osallistuen silti lääkärintarkastukseen. Pakkoa hoitoihin ei silti ole, vaan hoidot voi itse valita. Aurinkokylvyt tulevat kuulumaan laitokasen parannuskeinoihin.

Laitosta on aikomus tulevaisuudessa laajentaa nykyisen 30 potilaan kapasiteetista. Suunnitteilla on jopa kivinen kylpylaitois. Tekniseltä puolelta on aikomuksena hankkia keskuslämmitus ja sähkövalo.

 

Tuomelan kylpylaitos mainosti toimintaansa jo kesällä 1911. Tässä ilmoitus Hämettärestä 29.7.1911.

 

 

Hämetär 12.8.1911.

 

 


Mainio opaskirjasemme Hämeenlinnan liike-elämästä ja liikkeistä vuodelta 1911 tietää toki kertoa kahdesta muustakin kylpylaitoksesta:

Ensinnä mainitaan leskirouva Anna Wathinin kylpylaitos, joka on perustettu vuonna 1885. Aiemmin pienenä saunaliikkeenä toimittuaan se on laajennettu 1895 rakentamalla uudestaan ajanmukaiseksi. Ollen ainoa kylpylä varsinaisen Hämeenlinnan alueella se sijaitsee omassa talossaan, Hallituskatu 98. Asiakkaitaan se palvelee joka päivä klo 2-10. Tarjolla on sekä halvempia että kalliimpia kylpymuotoja, amme-, höyrykaappi jne.

Myllymäestä löytyy vielä rouva Ida Lautelan vuonna 1905 perustama ja juuri 1911 herra J. Ranttilalle siirtynyt laitos, jossa pääsee kylpemään joka päivä niin huokeasti kuin tilauksesta perhesaunassa ja muissa kylvyissä, jotka ovat esittelyn mukaan saavuttaneet suosiota.

Kylpyläelämä Hämeenlinnassa on ilmeisesti vuonna 1911 tietyssä nousussa kaupungissamme, koska lehdenlukija on saattanut jo helmikuun puolivälissä ainakin Hämeen Sanomista nähdä kutsun Hämeenlinnan Kylpylaitos Osakeyhtiön perustavaan kokoukseen. Sittemmin samaisen lehden välityksellä etsitään 14.9. koneenkäyttäjää samaiselle laitokselle, joten Hämeenlinnan kylpyläelämästä riittäisi varmasti enemmänkin kirjoitettavaa tämän tekstin lisäksi.

Aikansa eri kylpyjä ja lääkeaineita pohdittuaan kohtuukuntoinen ja varovainen apteekkiasiakas saattaa kyllä tyytyä vaikkapa - Eau de Gologneen. Lääkitysten ja rohtojen sijasta hän voi myös päätyä kuuntelemaan saarnaa talossa sijainneelle rukoushuoneelle. Ölander ilmoittaa myös säännöllisesti vuokralle tarjoamastaan asunnosta. Ei ole syytä unohtaa kiinteistöllä vastaanottoaan pitävää sairashuoneen lääkäriä, Einar Anthonia. Myös asianajaja on jossain vaiheessa ollut Ölanderin talosta löydettävissä. Näin apteekkari Ölanderin nimi on liitettävissä moninaiseen toimintaan kaupungissamme. Ellei muuta niin satunnainen apteekkiasiakas voisi hankkia uteliaisuuttaan mukaansa vaikkapa alkoholitonta viiniä.

Näin olemme käyneet tutustumassa apteekkari Ölanderin talon moninaisiin toimintoihin ja jopa kenties löytäneet sieltä paikan kallistaa päämme.


Apteekkari Ölanderin lääkekirjan latina ei juuri maallikolle paljon kerro, mutta Eau de Colognen sentään
sieltä tunnistaa.
Kuvat Museo Skogster/ Hämeenlinnan kaupunginmuseon arkisto


 


* * *


Lähteet:


Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet, 1911

A. Salava: Paras kotilääkäti ynnä koti-apteekki tai kuinka yleisesti esiintyvistä lääkekasveista voi itse valmistaa vaikuttavia lääkkeitä , aromaattisia teelajeja, joita voi nauttia ulkomaisten kahvi- ja teelajien sijaan, ja vahvistavia terveyskylpyjä, 1907

Suomen Terveydenhoito lehti, nro 11 1910

EPIONE Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen aikakauslehti, helmikuu 1915

Hämeen Sanomat 3.8.1911; 16.2.1911; 14.9.1911

Kohlensäurebad(=hiilihappokylpy)

Luontoportti