tiistai 15. marraskuuta 2016

Historia lymyilee Varikonniemessä


Kenties alueen suurin arvo onkin siinä, ettei sen muokkaamiseen ole viime vuosikymmeninä riittänyt varoja toisin kuin muualla keskusta-alueella


Harvalla suomalaisella kaupungilla on sellainen nyttemmin miltei myyttisiä tuntemuksia menneisyytensä suhteen herättänyt alue aivan keskustassaan kuin Hämeenlinnalla. Vuosikymmeniä se on ollut kuin hiljakseen nuhjaantunut aikakapseli, jonka arvon ymmärtäminen on riippunut tarkastelijasta. Liki 20-30 vuotta akateeminen väki väitteli rautatieaseman ja linnan väliin jääneen alueen kulttuurihistoriallisesta arvosta vuoroin nostaen sen aivan mullistavaksi löydöksi vaipuakseen sitten kiistämään hurjimmat otaksumat. Joitain vuosia sitten muuan hauholaislähtöinen vaikuttaja poliitikkona ja rahamiehenä nousi esiin julistamaan alueen hyödyttömäksi pusikoksi, joka olisi hetimmiten rakennettava täyteen betoniseiniä. Nyttemmin uudet rakennussuunnitelmat ovat olleet jälleen esillä. Toivoa vain sopii, että historiallisesti arvokkaimmat osat maltetaan jättää rauhaan.

Yleiskuva Sahanniemestä löytyy teoksesta Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet, jota jaettiin ilmaiseksi
halukkaille 10000 kappaletta Hämeenlinnan laulujuhlien yhteydessä vuonna 1911. Niemen seutu on ollut
avara ja sitä ovat hallinneet sahan rakennukset. Koska kuva on otettu ennen mainittuja laulujuhlia,
siinä ei näy länsirannalla yhä ollutta ja muutama vuosi tulipalon jälkeen korjattua taitekattoista
tiilirakennusta, jonka seinässä on vuosiluku 1911. Viime vuosina melojien käyttämä piipullinen
tiilirakennus puolestaan on päätymerkintänsä mukaan vuodelta 1926.

Vaikka niemen historiallisesta merkityksestä on varmaan ollut jonkinlainen aavistus kautta aikojen ja muistan lukeneeni jostain, että esineitä oli löydetty jo teollisuusaikana, on tämä pohdiskelu syytä aloittaa juuri Hämeenlinnan Höyrysahan ajasta, koska merkkejä siitä on yhä nähtävillä. Usein siteeraamani aikakautensa oiva opaskirja Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet laulujuhlavuodelta 1911 aloittaa kuvauksensa sahasta seuraavalla tavalla:

Hämeenlinnan Höyrysaha (Cavastehus Ångsåg), joka sijaitsee Vanajaveden varrella vastapäätä linnaa on perustettu v. 1873. Vuonna 1893 siirtyi saha kauppaneuvos Aug. Eklöf´lle Porvoosta, (nyttemmin muutettu Aug. Eklöf osakeyhtiöksi,), joka sen yhä vieläkin omistaa...


Vuoden 1911 opaskirjasta löytyy myös kuva rantalaiturista ja sahanhoitajan asunnosta kuvattuna niemen
länsipuolelta. Nykyisin samoilla kohdilla rantaa on puukaiteinen näköalakoroke. Vesakon lomitse ja
rantareitille kuuluvalta kävelytieltä näkyvät yhä sahanhoitajan asunnon puutarhaa reunustaneet poppelit.

Hämettäressä 12.4.1910 haettiin sahalle esimiestä.
Mainitun oppaan mukaan Höyrysaha oli ”Hämeenläänin suurin sahaliike”. Tuotanto myytiin pääasiassa ulkomaille, vaikka tavaraa meni myös paikkakunnalle ja lähiympäristöön. Sahassa kerrottiin olevan neljä raamia, joista kaksi kaksoisraamia. Oma höyläämö ja kuivauslaitos löytyi. Koneet olivat vuodelta 1901 ollen uusittaessa ainoat Suomessa. Oma sähkölaitos, täydellinen laivatelakka, kaksi hinaaja-höyrylaivaa, höyryllä käynyt tukinnostokone ja 4000 metriä omia raiteita kuuluivat toimintaan. Omissa työväenasunnoissa oli tilaa 40 perheelle. Henkilökuntaan kuului 200-300 henkeä. Esittelyteksti ei kerro, kuuluivatko lukuun mukaan säännöllisesti lehdissä kuulutetut tavaraa kuljettaneet ajurit.

Sahan johtajana vuodesta 1901 toimineen Adolf Forssellin alaisuudessa kerrottiin aiemmin epäsiisteiksi kuvaillut rannat täytetty, asuntojen ympäristöt siistitty istutuksin. Yhä näinä päivinä kulkija ei voi olla huomaamatta ainakaan ennen niemellä sijainneen sahanhoitajan asunnon puutarhaa reunustamaan istutettuja poppeleita.

Niemellä ovat aikakaudet vaihdelleet. Sahanniemen kausi merkitsi kiihkeätä puurtamista äänineen. Lehdistä voimme löytää mainintoja valitettavista työtapaturmista. Sormien ja käsien telominen ei ollut mitenkään tavatonta. Työn vuosittaiseen rytmiin kuuluivat myös vaihtelut yhdestä kahteen työvuoroon ja täydelliset seisokitkin. Muun muassa syyskuun 13. 1910 kirjoitti työväestön äänenkannattajana toiminut Hämeen Voima: ”Hämeenlinnan Höyrysahan työwäestö sanottiin jälleen tämän kuun 6 p. Töistä irti. Saha tulee seisomaan siksi kunnes talwikelillä saadaan tukkia sahalle. Tämä joka nykyinen pitkä palkaton loma ei suinkaan ole työwäelle miksikään hymyksi, se kun usealtakin nostaa leipäwartaan liijan korkealle. Mutta sellaista se on nykyoloissa työläisten toimeentulon warmuus, se heitetään leiwättömäksi suurissa joukoin”.

Saha tarjosi tuotteitaan niin kotimaahan kuin ulkomaille.
Se hakim myös toistuvasti ajureita kuljettamaan puutavaraa.
Hämetär 31.12.1910
Niemellä eivät ahertaneet jo kauan sitten muistojen varjoihin vetäytyneinä ainoastaan ihmiset. Hämeen Voima kertoi tammikuussa 1910 hevosesta, jolla Työwäen osuuskaupan apulainen oli liikeellä kaupungista sahalle johtanutta kaiteetonta varasiltaa höyrysahalle aikeenaan mennä Hattulaan. Keskellä väylää hevonen oli pelästynyt jotain ja loikannut sivuun jäälle. Sulaan joutunutta hevosta oli rientänyt auttamaan väkeä sahalta saaden sen lopulta ylös. Vahingoilta ei sen sijaan ollut säästytty tammikuun lopulla 1909, jolloin puruja sahalta ajamassa olleen Hätilän rengin hevonen säikähti. Ilmeisesti kuorman päältä suistunut hevosmies teloi jalkansa polven alapuolelta pyörässä.

Varikonniemen alkaessa nousta yleiseen tietoisuuteen Hämeen Sanomat teki heinäkuussa 1986 jutun Sahanniemestä eli kaupungin sylissä lymyilleen niemen edellisestä identiteetistä ennen puolustusvoimien aikakautta. Sen aluksi todettiin alueen olleen jo tuolloin eristetty alue puunostajien tullessa vartioidusta puuportista ja vieraat rautaportista tai kesällä paikalle soudettuina. Talvisin oli salmen ylitse kulkenut lankulla vahvistettu jäätie, johon ilmeisesti edellä kerrotussa hevosjutussakin viitattiin. Kaupungin virallisessa historiassa sahasta ei juuri paljon tarinaa ole ollut, koska sen aikana niemi kuului Hämeenlinnan maalaiskuntaan. Hämeenlinnalaisille saha pysynee yhä tietyllä tavalla etäisenä, koska sen arkistokin sijaitsee Jyväskylässä.


Kun Varikonniemen aluetta esiteltiin sanomalehdessä 1980-luvun puolivälissä, kuvista välittyi kiistämättä
tietty rappio ja unohdus. Suunnitelmissa ilmeisesti oli täyttää niemi aikansa uudisrakennuksella, mikä olisi
varmasti toteutuessaan estänyt rantareitin syntymisen. Vuonna 1986 alkanut arkeologinen mediamylläkkä oli
vasta edessä.

Lehtijutun mukaan sahan yhteisö oli tietty, sangen omissa oloissaan viihtynyt kokonaisuutensa. Tuolloin toki oli mahdollista saada kaikki tarvittava läheltä. Kaupunkiin ei ollut syytä turhan takia vaivautua. Kauppa löytyi lähempääkin. Työväkeä kuvattiin enimmäkseen lestadiolaisina ahkeriksi, raittiiksi pohjalaisiksi. Sahan konttorirakennuksessa pidettiin kinkereitä. Hengellisen saran hoito sahanväen keskuudessa synnytti luonnollisesti kaikenlaisia kaskuja, joista esimerkkinä otettakoon Hämeen Voima 25.2. 1909:

Työnpuute herran wiinamäessä alkaa käydä yhä tuntuwammaksi päättäen seuraawasta: Kirkkoherra Enkwist oli kansliapalvelijoineen” tukkajuhlaa pitämässä täkäläisellä höyrysahalla. Tukkajuhla piti pidettämän sahan ruokahuoneessa, mutta kun hengen mies tuli sinne löysi hän sieltä niin wähän puhdistusta halaawia sieluja että katsoi parhaaksi muuttaa majaa. Aikoi sitten mennä erääseen sahanmäessä olewaan asumattomaan huoneeseen mutta ennen kuin sinne kerkisikään niin katso: edelläjuoksija” tuli ilmoittamaan, että huone oli autio ja tyhjä. Toisten neuwomana meni hän sitten lähellä olewaan lestadiolaisten seurahuoneeseen mutta siellä neuwottiin häntä menemään kadotettujen lammasten tykö israelin huoneessa. Ei siis muuta neuvoksi kuin ala lampsia kotia. Ennen sanottiin, eloa on paljon mutta työwäkeä on wähä; nyt lienee asia päinwastoin. Kun tämän yhteydessä muistaa miten tiukka samainen hengen mies on kiskomaan ewankeliumista elatustansa niin tekee mieli hänelle huomauttaa, että ottaisi waarin ajan merkeistä ennen kuin se on myöhäistä.

1900-luvun alun jännitteet työväestön ja johdon välillä heijastuivat varmaan myös sahallekin. Sanomalehdistä löytyy säännöllisesti vuoden lopussa työväen viralliset kiitokset höyrysahan isännän antamista joululahjoista. Hämettäressä 11.10.1910 Rosenlöf-niminen henkilö välittää viralliset kiitoksensa sahan työntekijöille saamastaan muistolahjasta. Sahan tarvitsemat moninaiset kanavan- ja kaivonkaivajat merkitsivät luonnollisesti toimeentuloa palkatuille. Toisaalta Hämeen Voimassa 10.3.1908 todettiin, että ”Sormia katkoo Eklöfin sirkkeli myötäänsä”. Vaikka valitettavat tapaturmat olivat alalla alituinen riesa, kysyttiin lehdessä ilmeisesti ajan henkeä myötäillen:” Kuinkahan moni työläinen on Eklöfin rikastuttamisesta itsensä raajarikoksi tehnyt ja millä tawoin Eklöf hyväntekijänsä palkitsee”. 


Se kuuluisa ajan hammas on puraissut kävelytien varresas ollutta tiilirakennusta. Väsen kuva vuodelta
1997 ja oikeanpuoleinen esittää tilannetta 2016.


Hämeen Sanomat julkaisi elokuun 26. 1909 närkästyneen yleisönosastokirjoituksen otsikolla ”Sosialisti oikeassa karwassaan”, jossa huutia sai joku Höyrysahan työnjohtaja:

H:linnan höyrysahalla on eräs pikkupomo”, jonka röyhkeä kohtelu on herättänyt työläisten keskuudessa paheksumista. Mainittu henkilö on kohonnut työläisnaisten ”pääksi”. Tätä kohoamista hän kait pitää kowin suurena kunniana, niin että on unohtanut senkin asian, mitenkä ihmisiä kohdellaan. Sama mies puhuu sosialistien kokouksissa wapaudesta ja weljeydestä, mutta kuitenkin rohkenee hän kieltää alaisiltaan naisilta puhewapauden heidän joutoaikanaankin. Meneepä hän häwyttömyydessään niinkin pitkälle, että nimittelee tiliä maksettaessa eräitä naisia. Moinen kohtelu ja juoruttelu selwästi osoittaa, ettei weljeysaate miehellä ole edes taskussa, wielä wähemmän powessa.

Tahtoisin huomauttaa miehelle, että alkaisi kohdella alaisiaan työläisiä ihmisinä eikä koirina. Ei ole myöskään soweliasta naisille raakuuksia ja siivottomuuksia ladella. Sellaista esimerkkiä eiwät ole ainakaan sahan työnjohtajat näyttäneet.

Niin se näkyy olewan, että sosialistista tulee oikein aika poika pomoksi” kohottuaan. Häm. Woimakin on ”hellästi ja warowasti” antanut miehelle muutamia muistutuksia, ei uskalla omaa miestä kowistaa, waikka on towerienkin” kauhistuksena.

Yllä siteerattu nimimerkki Työläisnaisen kirjoitus olkoon muistuksena, että nykyään niin hiljainen virkistymisalue on aikanaan ollut kiihkeiden draamojen näyttämönä. Ei olisi mikään ihme yllättää vanhoja haamuja puiden ja raunioiden lomasta.

Vielä 1990-luvun lopulla Varikonniemeltä löytyi seiniä, joista ei ole kuin hiljakseen luhistuvia perustusten
jäännöksiä jäljellä.

Ei enää lämmityksen tarvetta


Kun puolustusvoimat joulukuussa 1939 perusti alueelle elintarvikevarikon talvisodan vuoksi, alkoivat niemelle suunnata hiljaiset junat, joista ei ymmärrettävästi taidettu pahemmin puhetta pitää. Jatkosodan aikana 1942 armeijan toiminta laajeni, ja saha siirtyi OTK:n alaisuudessa muualle. Tästä ja muusta voimme lukea eri puolille aluetta sijoitetuista opastauluista. Varikonniemi nousi kansallisen ja ilmeisesti jonkinlaiseen kansainväliseenkin kuuluisuuteen 1980-luvun lopulla. Sitä ennen varikkoalue oli pitänyt niemen suojaisen suljettuna kaupungin kasvaessa ympärillä. Vuodesta 1952 niemi oli ollut yksinomaan puolustusvoimain käytössä sahan siirryttyä pois. Armeija poistui lopullisesti vasta 1987, vaikka se oli myynyt alueen kaupungille jo 1982.

Vuotta ennen hullunmyllyn alkamista – mikäli ilmaisu sallitaan - Hämeen Sanomat kirjoitti Varikonniemestä 25.8.1985 armeijan lopetellessa siellä toimintaansa. Artikkeli oli otsikoitu ”Luonnon lymypaikka Hämeenlinnan keskustassa”. Toden totta, satakunta metriä vettä erotti kaupunkikeskustasta alueen, jolla liikkui rusakoita, fasaaneja, mäyräpariskunta ja hirvikin toisinaan. Erityinen eläinryhmä koostui kuulemma villikissoista. 

Vuonna 1988 kirjoitettiin muun muassa tutkijoiden maastoon kaivamista kuopista, jotka oli suojattu säältä.
Muistelen yhden kuopan olleen joskus paikalla vastapäätä punaisia kaluvajoja. Tietenkään itse en vuotta
muista, mutta muistikuva hätkähdyttävän pieneltä sivullisesta vaikuttaneesta tutkimusjäljestä on jäänyt
syvästi mieleen. En suinkaan ole satavarma, että vanhan lehtikuvan esittämä paikka on juuri tämä, vaikka
ajatus yhä kutkuttaa osoittaen jälkien nyttemmin tyystin kadonneen.

Käytöstä jätettyjä rakennuksia lojuu pitkin niemeä. Sen korkeimmalla kohdalla on vanha puurakenteinen saha. Samalta paikalta on löydetty merovinkiaikainen kalmistopaikka. Saha voimalaitehuoneineen on rakennettu Suomen itsenäistymisen molemmin puolin. Sahan höyläämö paloi viime toukokuussa .

Sen jälkeen kun armeijan talousvarikko lopetti toiminnan Varikonniemessä viime vuoden lopussa, luonto on saanut entistä tiukemman otteen alueesta. Hylättyjen rakennusten ainoina ihmisasukkaina ovat satunnaiset puliukot, eikä heitäkään alueella ole liiemmälti, sillä sitä vartioidaan vielä.

Kesällä 1986 alkoivat sitten kaivaukset. Ennakko-odotuksia seurasivat vuoroin pettymykset ja rohkaisevat viime hetkien löydöt. Seuraavana vuonna jatketuissa kaivauksissa todettiin, ettei toiveikkuus ollut turhaa. Alueelta kerrottiin tehdyn merkittäviä ja ainutlaatuisia löytöjä. Varikonniemen alueen kooksi mainittiin noin 19 hehtaaria, josta arvioitiin muinaismuistoalueen osuudeksi suunnilleen kaksi hehtaaria. Hiukan sivummalta tärkeänä löytönä pidetystä asumuksen pohjasta kerrottiin löytyneen hyvin säilyneen puisen rännin, jota arvioitiin käytetyn joko viemäröintiin tai juoksevaa vettä tarvinneisiin käsitöihin. Löydökset eivät viitanneet alueella harjoitetun maanviljelystä.

Raiteet ovat olennainen osa muistikuviani 1980-1990 -lukujen Varikonniemestä. Yhtäkkiä ne sitten  vain
olivat poissa. Vuosi pari sitten saattoi maasta löytyä vielä ratapölkkyjä, mutta nyttemmin löysin
syksyllä sentään kaksi pölkkyä heitettynä puistotien laitaan. Maiseman vääjäämättömän muutoksen symboleja.


Vuonna 1988 pähkäiltiin, oliko alueella sijainnut savipato ja satama-allas. Myös mahdollisesta ympärysmuurista puhuttiin. 1989 oli vuorossa pohtia, kuinka kaivauksia jatkettaisiin. Mahdollista kaivausten päättymistä kuvattiin kulttuuriskandaaliksi. Samaan aikaan Helsingin Sanomissa uskottiin, että ”Varikonniemen muinaiskaupunki luo uutta käsitytä historiasta”. Alkuinnostus alkoi kuitenkin karista 1990-luvun alussa. Tieteellinen yhteisö alkoi kiistellä löydösten oikeasta arvosta. Hämeen Sanomat kuvasi tilannetta 23.11.1996 muun muassa seuraavasti:”Varikonniemestä käynnissä tieteellinen ilmiriita/ Vastuutonta toimintaa/ Keskustelun pohja on liian kapea/ Muurit ja satama mielikuvituksen tuotetta/ Knut Drake: Media osasyyllinen ylilyönteihin”. Kun vuonna 2001 yritettiin käynnistää tutkimuksia uudestaan, arkeologit eivät olleet käyneet paikalle vuoden 1993 jälkeen. 


Luonnonvoima. Joku poliitikko näkee tässä vain rappeutunutta, hyötykäyttöä odottavaa maata. Toinen
etsii rauhoittumista murheidensa ja kiireen keskellä. Loppusyksyn harmauden keskellä saattaa pysähtyä
kuuntelemaan vaimeita luonnonääniä, elollisia ja elottomia. Vielä 1980-luvun lopulla kohosivat parakit.
Nyt entisten lattioiden kohdalla natisevat tuulessa paikoin reittä paksummat puut. Myrskyt reutovat ja
raastavat kasvustoa, joka sortuu murenevien perustusten päälle. Ihmiskäden työt vaipuvat osaksi
edeltäjiensä ketjua luonnon ottaessa takaisin omaansa. Tässä konkreettisesti näkee, kuinka uljaille
kaupungeille käy hyvin nopeasti otteemme uupuessa. Katoavaisuutemme kokeminen olisi tarpeellista
monille maisemaamme muokkaaville tahoille.

Tässä en voi olla aivan varma, onko paikka täysin sama, mutta vasen kuva otettu 1997 ja oikea 2014.
Silti maiseman tiettyä pehmenemistä on havaittavissa kuluneiden 17 vuoden aikana.

Nyt Varikonniemi on palannut ainakin valtakunnalliseen tietoisuuteen Ylen verkkosivuilla tämän vuoden lokakuun alussa. Kirjoituksen mukaan alustavissa kaivauksissa kaupunkialueelta suosta on noussut lähes 3000 vuotta vanhoja puuseipään kappaleita. Ilmeisesti siitä ei ainakaan päästä mihinkään, että niemellä on asuttu tuhansia vuosia.Itase asiassa tämän uusimman käsityksen mukaan paikan asutus ja historia olisi osoittautumassa paljon aiemmin tunnettua vanhemmaksi.

Aikaa on kulunut vuosista 1986-1994. Jälleen aistii innostusta tutkijoiden sanoista.

Varikonniemen suosta nostettu puu ei ollut mitenkään lahonnutta. Seipäät olivat sellaisia, että ne oli selvästi työstetty jollain esineellä. On se huikeaa, että Varikonniemen puukappaleet ovat samoilta ajoilta kuin muinaiset Kreikan kaupunkivaltiot”, pohtii arkeologi Kalle Luoto Ylen artikkelissa.

Olkoonpa Varikonniemen historiallinen arvo lopulta mitä tahansa se on joka tapauksessa muovautunut kuluneiden vuosikymmenten aikana myyttiseksi paikaksi, jonka arvoa kohottaa nimenomaan se, että rahapula on estänyt poliitikkoja ja rahamiehiä kauhomasta niemeä sellaiseksi persoonattomaksi betonilaatikoiden slummiksi, joita maanteidemme ja junaratojemme reunoilla aivan tarpeeksi löytyy. Juuri hiljakseen sortuva betoni ja niemen toisinaan yllättäväkin hiljaisuus äänten kaikottua sen ulkopuolelle antavat paikalle oman erikoisluonteensa. Vanhat löydökset dokumentoituina oikeilla paikoillaan olisivat myös kiistaton matkailuvaltti, joka houkuttelisi aivan eri lailla pysähtymään kuin persoonattomat kiviseinät.


Tämä paikka on selkeästi tunnistettava. Vasemmalla vuonna 1997 ottamani kuva ja oikealla samat pylväät
vuonna 2016. Vanhemman kuvan oikeassa laidassa häämöttävät yhä kiskot. Maiseman muutokset ja niihin
yhdistyneet samankaltaisuudet ovat hätkähdyttäviä. Ovatko nämä niitä lohkareita, jotka aiotaan poistaa
tulevien rakennustöiden vuoksi? Silloin se tarkoittaisi, että tuosta läheltä on löydetty kolmisentuhatta
vuotta vanhoja puuseipäitä.

Kolmisen vuosituhatta vanhojen puukappaleiden kerrotaan löytyneen suurten betonipylväiden juurelta. Osa pylväistä kuulemma tullaan poistamaan tulevien rakentamistöiden yhteydessä, mutta osa jätetään paikalleen, luonnon hitaasti murennettaviksi muistumiksi entisestä varikkoalueesta. Vielä jonkin aikaa ihminen saattaa kuljeskella luonnon valtaamalla niemellä ja pohdiskella työnsä häviäväisyyttä betonin murentuessa ja viimeisten kiskoparrujen lahotessa. Raaseporissa on linnanraunio ja sen ympärille kehitelty historia- ja elämyskohde. Meillä Hämeenlinnassa on kokonainen linna ja sen ympäristössä tuhansien vuosien ikäinen asumapaikka, jonka jäänteitä koetetaan säästää ja dokumentoida uhkaavan asunto-alueen alta. Historianharrastajan kaino toivomus toki olisi, että asiantuntijat kykenisivät ja saisivat rajata uudisrakennukset sellaisille sijoille, joista olisi mahdollisimman vähän tuhoa kulttuurihistorialle. Junien porhaltaminen liikennehistoriallisesti merkittävän juna-aseman ohitse kertoo selvää kieltään nykypäivän nurjasta suhtautumisesta aikamme pikkukaupunki Hämeenlinnaan, jolla on povessaan todella harvinaislaatuinen aarre.


* * *

Lähteet:

Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet, 1911

Alueen opastaulut 

Hämeen Sanomat 26.8.1909
Hämeen Voima 10.3.1908; 28.1.1909; 25.2. 1909; 18.1.1910; 13.9.1910;
Hämetär 11.10.1910

ARVI-artikkelitietokanta/ Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma:

Hämeen Sanomat 25.8.1985; 2.7.1986; 24.7.1986; 25.7.1987; 26.5.1988; 13.7.1989; 23.11.1996; 29.11.1996; 21.1.2001;
Helsingin Sanomat 22.7.1989

3 kommenttia:

 1. On Joenhiisi tehnyt hienon, seesteisen tekstin. Tietosisältönsä lisäksi se herättää muistoja kesästä, jolloin kaivauksia tehtiin. Seurasin silloin kaivausten edistymistä Varikonniemessä. Muistan lehtikuvassa näkyvän katetun kuopan sijainneen lähes keskellä nurmialuetta, nykyajan kuvassa näkyvän opastetaulun ja taustalla olevan puurykelmän puolivälissä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Muistelen siis oikein, mitä tulee siihen kuopan paikkaan. Itse en juuri tuolloin paikalla liikkunut, mikä suuresti näin jälkikäteen harmittaa.

   Mielenkiintoista seurata, mitä uusimmista alueen löydöksistä seuraa. Kun tietää kaupungin vahvan grynderivetoisuuden ja aikanaan tärvellyt kulttuuriympäristöt (Toriparkkifarssi, Paasikiventien seutu, puutalokeskustan tuhoutumisen salliminen jne), aseman ympäristön rakentaminen rajauksineen pistää mielen kiusallisen levottomaksi.

   Poista
 2. Isoisäni isä on ollut sahalla työnjohtajana 1898-1910 ja häneltä on säilynyt lyijykynällä kirjoitettu kirje, jossa lestadiolaisuuteen liittyvistä tunnustus ja synninpäästö asioista.

  VastaaPoista